KEMASKINI STATUS TERKINI PUSAT AKSES SEKOLAH BAGI TAHUN 2014

open-access-centre
Mohon kerjasama setiap Sekolah yang mempunyai Pusat Akses Sekolah dapat melengkapkan verifikasi data Pusat Akses Sekolah bagi memudahkan pihak BTPN Sabah khasnya Unit ICT BTPN Sabah membuat verifikasi data Pusat Akses Sekolah yang boleh di buat pemantauan pada tahun 2014 ini.
 
02.  Pengemaskinian data Pusat Akses ini juga memudahkan pengenalpastian Pusat Akses yang mengalami masalah peralatan bagi memudahkan Unit ICT BTPN Sabah memanjangkan kepada pihak BTP bagi memohon perutukan penyelenggaraan peralatan Pusat Akses pada tahun ini. Ini juga merupakan salah satu perancangan Unit ICT BTPN Sabah untuk meningkatkan semula fungsi dan peranan Pusat Akses di sekolah yang mana dilihat kurang diberi perhatian terhadap fungsi dan peranan Pusat Akses di sekolah-sekolah.

03. Maklumat data ini hendaklah dilengkapkan selewat-lewatnya pada 30 Januari 2014.Kerjasama dari pihak Tuan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.
By fteditor Posted in ICT